Bunları Biliyor Musunuz?
14.08.2018

Açık artırma usulü ile satılamayan menkul malları, pazarlık yolu ile satın alabilmek için nereye müracaat edilmelidir?


Bunları Biliyor Musunuz?
14.08.2018

Hakkında icra takip işlemleri başlatılan borçlunun araçları haczi ve trafikten men edilmesi nasıl yapılmaktadır?


Bunları Biliyor Musunuz?
14.08.2018

Borçlu tarafından mal bildiriminde bulunulmakla birlikte borcun ödenmemesi halinde Kurumca ne gibi işlemler yapılmaktadır?


Bunları Biliyor Musunuz?
14.08.2018

Kurumca 6183 sayılı Kanuna göre satışa çıkartılan malların satış ilanlarına en kolay nasıl ulaşılır?


Bunları Biliyor Musunuz?
14.08.2018

Kurumun prim ve diğer alacakları için Kurumca bağlanan gelir ve aylıklara haciz konulabilir mi?