Sağlık Hizmetleri
07.01.2019

Emeklilik için prim şartını doldurmuş olup yaş şartını doldurmayı bekleyen kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için ne yapmaları gerekir?


Sağlık Hizmetleri
07.01.2019

Ebeveynlerden ikisinin de genel sağlık sigortalısı olması halinde çocuklar kimden faydalanır?


Sağlık Hizmetleri
07.01.2019

Diş tedavilerinin karşılanma usulü nasıldır Ortodontik diş tedavileri Kurumca karşılanmakta mıdır?


Sağlık Hizmetleri
07.01.2019

Devlet memurlarının okumayan ve kendi adına genel sağlık sigortalılığı da olmayan erkek çocuklarına kaç yaşına kadar bakmakla yükümlü sıfatıyla anne veya babalarından sağlık hizmeti verilebilir?


Sağlık Hizmetleri
07.01.2019

Birinci basamak sağlık hizmet sunucusunca sevk yapılabilmesinin koşulu nedir?