Sağlık Hizmetleri
15.01.2019

Genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilerin cenazesinin nakline ilişkin giderler Kurumumuzca karşılanır mı?


Sağlık Hizmetleri
14.01.2019

Genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerin müracaatlarında hangi belgeler gerekmektedir?


Sağlık Hizmetleri
14.01.2019

Genel sağlık sigortası kapsamında hangi durumlar acil sağlık hizmeti olarak kabul edilmektedir?


Sağlık Hizmetleri
14.01.2019

Fizik tedavi işlemlerinin Kurumca karşılanma usulü nasıldır?


Sağlık Hizmetleri
11.01.2019

Finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri nelerdir?