İşveren
31.12.2018

Yeni kurulan işyerlerinin ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerdeki değişikliklerin Kuruma bildirimi nasıl yapılacaktır?


İşveren
31.12.2018

Valilik, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kuruluşların işyeri tescil süresi içerisinde sorumlulukları nelerdir?


İşveren
31.12.2018

Süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklardan dolayı gecikme cezası ve gecikme zammı nasıl hesaplanmaktadır?


İşveren
31.12.2018

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş yapan işverenlerimizin çalıştırdıkları Türk işçilerin sigortalılığı nasıl sağlanmaktadır?


İşveren
31.12.2018

Sosyal güvenlik primlerini süresinde ödemeyenler hakkında hangi işlemler uygulanır?